Mở mọi ngày trong tuần trừ Chủ nhật.

xe tai nhe

So sánh sản phẩm (0)


0_star

185,800,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.160
 • Động cơ: SWB11M 1.05L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.450x1.410x1.135/1.460
 • Bảo hành: 24 tháng hoặc 60.000KM

0_star

196,500,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.160
 • Động cơ: SWB11M 1.05L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.430x1.380x1.445
 • Bảo hành: 24 tháng hoặc 60.000KM

0_star

193,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.160
 • Động cơ: SWB11M 1.05L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.460x1.420x1.460
 • Bảo hành: 24 tháng hoặc 60.000KM

0_star

175,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.160
 • Động cơ: SWB11M 1.05L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.450x1.410x350
 • Bảo hành: 24 tháng hoặc 60.000KM

0_star

202,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.150
 • Động cơ: DLCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.690x1.440x350
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

221,000,000đ

 • Khối lượng toàn tải: 2.150
 • Động cơ: DLCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.710x1.465x1.400
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

212,300,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.150
 • Động cơ: DLCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.690x1.440x350
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

257,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.110
 • Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: ....
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

234,500,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.110
 • Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.880x1.630x1.610
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

224,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.110
 • Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.900x1.650x1.200/1.600
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

212,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.380
 • Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.900x1.650x350
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

263,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.270
 • Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.080x1.460x1.290
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

297,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.200
 • Động cơ: SWCG14 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 1.410x1.460x1.260
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

330,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.258
 • Động cơ: SWD16M 1.6L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.500x1.390x1.320
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

0_star

275,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.215
 • Động cơ: SWJ15 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 2.225x1.480x1.280
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

 

0_star

309,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.225
 • Động cơ: SWJ15 1.5L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 1.400x1.480x1.280
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

 

0_star

368,000,000đ

Thông số kỹ thuật

 

 • Khối lượng toàn tải: 2.435
 • Động cơ: SWD16M 1.6L, From ITALY
 • Kích thước thùng: 1.545x1.430x1.240
 • Bảo hành: 5 năm hoặc 150.000Km

Hiển thị 1 đến 15 của 15 (1 trang)